Våra kunder driver digitaliseringen av städbranschen i Sverige med ”Intelligent Human Logistics”

Hur digital är din städare?

Alla branscher påverkas av digitaliseringen, även städ. Ett digitalt stöd är en förutsättning för ökad produktivitet, kontinuitet och kvalitet. Tyvärr finns det inte många internationella undersökningar här som det finns för andra branscher. Det tycker vi är konstigt då vi alla berörs av dålig städning. Vi har den senaste tiden sett att utan städning stannar Sverige. Personalen är orolig för att gå till jobbet om det är dåligt städat. En del fruktar till och med för sina liv.  Alla vill ha ett bra jobb gjort men betalningsviljan är eller har varit relativt låg, för både publik och privat sektor, vilket har skapat en bransch med små marginaler med lite utrymme för fel. Det är dags att ändra på det. Eller hur?

Vad kan man göra då?

Det kan ta många år innan ny teknik mognar. De flesta har dock smartphones 2020.

  • De flesta har laddat ner en app. De flesta har gjort komplexa transaktioner via dessa appar och till exempel beställt resor, betalat räkningar, lajkat och till och med deklarerat!
  • De flesta vill göra ett bra jobb och vill få uppskattning om de gör det.
  • Ingen vill sitta med papperslappar och pärmar 2020, eller?
  • De flesta samtalar med robotar, dumma som smarta, varje dag, utan att veta om det
  • De flesta har svarat på enkäter och marknadsundersökningar via mobilen.
  • Fler och fler samverkar med artificell inteligens utan att veta om det , via sociala media om inget annat
  • Varför inte inom städbranschen? Självklart är det ekonomiska värdet av en digital verksamhet större för det stora bolaget är för det lilla, men det upplevda kundvärdet av leveransen är densamma.

Franska ”Le Monde del la Propreté” skrev 2019 rapporten  ”Digital transition in cleaning industry in FRANCE”. Det är en bra rapport. I kort pekar den på nyttan av de olika teknikerna. Samtidigt kan vi på Avista Time konstatera att våra kunder ligger på framkant med den nya tekniken trots att Sverige i sin helhet ligger lite efter Frankrike i att nyttja densamma.

  • De är mobila
  • De utnyttjar en komplett molnbaserad tjänst för det vi kallar ”Intelligent Human Logistics”
  • De utnyttjar AI/Robotics vid prissättning,schemalöggning och ad-hoc planering.

Bild: Le monde de propreté des acteurs engagés, 2019

Tveka inte! Hör av dig oavsett om du upphandlar eller levererar städning!