Städ och fastighetsskötsel

Kraven på att leverera kvalitet i serviceinsatserna till ett pressat pris gör det viktigt att kapa overheadkostnader och ta bort onödiga arbetsmoment som stjäl tid och resurser.

För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, verktyg och rätt serviceinställning

Avista Time erbjuder system och tjänster för:

 • Schemaläggning
 • Arbetstidsrapportering, närvaro- och fråvarorapportering
 • Resurs och uppdragsplanering
 • Kontrakt, serviceplaner och arbetsorder
 • Dokumentation, felanmälan och avvikelsehantering
 • Kvalitetskontroller, egna metod samt INSTA800 och
  Hygienkontroll DS 2451-10
 • Löneunderlag, faktura och kundrapporter
 • Integration med andra system

Några områden där kvalitetsrapportering används

 • Kommuner och olika förvaltningsområden
 • Sjukhusstädning
 • Trappstädning
 • Industri och produktion
 • Kommunikationsintensiva platser som tågstationer, arenor, mässor och flygplatser