Kraven på att leverera kvalitet i serviceinsatserna till ett pressat pris gör det viktigt att kapa overheadkostnader och ta bort onödiga arbetsmoment som stjäl tid och resurser.

För att kunna leverera högkvalitativa tjänster behövs rätt arbetsmetoder, kunskap, verktyg och rätt inställning till service.

Avista hjälper dig att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra era serviceinsatser.
Avista innehåller bland annat:

 • Schemaläggning
 • Arbetstidsrapportering, närvaro- och fråvarorapportering
 • Resurs och uppdragsplanering
 • Kontrakt, serviceplaner och arbetsorder
 • Dokumentation, felanmälan och avvikelsehantering
 • Egna kvalitetsmetoder med valfri betygsskala t.ex  ”bilbesiktningen” (0,1,2)
 • INSTA800, SS 62 78 01, en nordisk kvalitetsstandard.
 • Hygienkontroll enligt DS 2451-10
 • E-post baserade serviceundersökningar
 • Löneunderlag, faktura och kundrapporter
 • Integration med andra system

Några områden där kvalitetsrapportering används

 • Kommuner med olika förvaltningsområden
 • Sjukhusstädning
 • Trappstädning
 • Industri och produktion
 • Kommunikationsintensiva platser som tågstationer, arenor, mässor och flygplatser