Schema och tid
Schemaläggning är en komplex process för ett serviceföretag. Avista hantera de flesta varianter av bemanning!

» Rullande schema
Du kopplar personalen till olika mallar som gör att de återkommer med den periodicitet som du har valt. t.ex varje vecka, 1-6 veckors schema m.fl Vi hanterar även nattpersonalens speciella förutsättningar i en speciell nattvy

» Attestera arbetstid och kundtid i en och samma bild
När passet är slut kan arbetsledning jämföra utförd kundtid med personalens arbetade tid. Nyckeltalen visas direkt. Du kan även på enkelt och rättvist fördela personalens förseningar, extraarbete och förtidig hemgång till en tidsbank, som fungerar som ett rättvisekonto.

» Frånvaro rapportering
Dokumentera personalens frånvaro direkt i avista. Personal som är frånvarande “försvinner” automatiskt vid schemaläggningen

» Utskrifter
– Personalens schema kan enkelt skrivas ut, individuellt, per schema eller i grupp.
– Skriv ut månadens tidrapporter


 Tid- & Närvaro i appen
Avista erbjuder flera varianter för att rapportera tid & närvaro med mobilen. Alla har QR-kod, NFC och GPS positionering

» Tidrapportering mot schema
Personalen rapporterar sin tid som jämförs mot gällande schema alternativt som oplanerade/extra pass

» Tidsbank – rättvisekonto!
Tidbank är en variant av flextid, där personalens plustid respektive minustid samlas i en tidbank för att kunna nyttjas vid ett senare tillfälle. T.ex dagens sista besök  blir inställt, då kan personalen gå hem och får därmed en skuld till bolaget. Självklart hanteras motsatsen också, dvs personalen jobbar över en halvtimme och har denna tid tillgodo vid ett senare tillfälle. 

» Attest av arbetstid
Arbetsledning attesterar utförda arbetspass i mobilen eller på webben

» Tidrapport
Varje medarbetare har egen inloggning till sin inrapporterade arbetstid, som visas i tydliga månadsutskrifter.

 Kundleverans
Att planera kundbesök och insatser som skall återkomma på olika dagar och vid olika tidpunkter är en jätteutmaning. i Avista börjar du planera med utgångspunkt i kundavtal och omvandlar detta till en leveransplan som också syns i appen. Vi har kunder som planerar och återrapporterar över 100.000 besök per månad, vilket motsvarar över 5.000 besök på vardagar. Då behövs system, som kan hantera volymerna både säkert och effektivt.

 


 Appen säkerar leverans!

» Planerade besök, VEM!, VAR! NÄR! OCH HUR!
Se och rapportera direkt mot planerade besök.
Få vägbeskrivningar med restider direkt i mobilen via Google Map.
Läs historiken, vad som är gjort tidigare och av vem. Få kontaktuppgifter direkt till kunden eller grannar om så behövs.
-Dokumentera direkt i appen, så slipper ni onödiga extra arbete när ni är tillbaka på kontoret. Med bild om så behövs.

» Digital logg (t.ex maskiner och nycklar)
Vilken nyckel behöver jag till kunden? Vem har den om den inte finns på sin plats? Avista ger svaret!

» Rapporter och statistik
– Månadens restlist ger svaret på hur vi ligger till just idag. Kan jag leverera mer tid och få betalt? Personalens ser det direkt i appen.
– Vem kommer på nästa besök. Ett snabbt svar på en enkel fråga.

» Planera om dagens besök direkt i appen
Vid snabba förändringar så kan ni direkt planera om dagens besök i appen. Kollegor kan ta besök från varandra om det kört ihop sig.

  Kommunikation
Att kommunicera med kunder och personal om vardagliga frågor som schemanändringar, inställda besök mm är både omfattande och tidskrävande. Att korta svarstiderna ger kunden än bättre upplevelse och förbättrar samtidigt ekonomin i företaget.


Appen ger integrerad kommunikation
Delad glädje är dubbel glädje! Egenskaper som alla uppskattar! 

» Kollegor i tjänst – var är kompisarna
Jag behöver hjälp, se vem som är ledig och är närmast! En av våra mest populära tjänster!

» Kundtjänst – kontaktbok
När kunden ringer in, så kan du direkt i mobilen få svar på de vanligaste frågorna. Till exempel när är nästa besök? Vad gjordes igår!

» Chatta med kollegor och chefer.