Städ & FM – Fältpersonal (mobilanvändare)

Välj valfri paketering eller allt för 150kr/medarbetare och månad!

Kommunikation
per anv. & mån.
fr 19:-
Teamwork!
Priserna gäller från +50 användare
Kollegor i tjänst - var är kompisarna?
Kundtjänst - kontaktbok
Chat
Aviseringar
Kundinloggning
Kontakta sälj
Närvaro
per anv. & mån.
fr 39:-
Perfekt när kunden ställer krav på närvaro!
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj
Kvalitet & Egenkontroll
per anv. & mån.
fr 59:-
Kvaliteten blir kunskapsbärare!
Priserna gäller från +50 användare
Flexibla checklistor med noteringar & foto
Felanmälan och avvikelsehantering
Egenkontroll - Insta 800
Egenkontrol -Hygienkvalitet
Egenkontroll- valfri betygskala
Aviseringar när kontrollen är utförd
Rapporter & Statistik
Kontakta sälj
Order & Kvittens
per anv. & mån.
fr 79:-
När det är viktigt med kvittens på uppdraget
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj

Vid treårsavtal, så bjuder vi på 3 dagars utbildning on-site hos er!