Städ & FM – Arbetsledning

Närvaro & Bemanning
Är personalen är på plats?
Säkerställ närvaron med GPS, ServiceID (NFC) eller QR-kod
Tidkort för lön
Rullande scheman, Scheman över dygnsbrytning
Individuella scheman
Frånvarohantering
Kontakta sälj
Order- & kundplanering
När excel inte räcker till
Kontakta sälj