Månadspriser (fasta per företag)

Small
Månad
2.000:-
En systemadministratör, max 50 anställda
Obegränsad E-post support
En organisation
Rollhantering t.ex fältpersonal, arbetsledning m.fl
Systemunderhåll & Driftövervakning 24/7/365
Integration: SMS-avisering
Integration: Kartor (Google Maps & Here.com)
Medium
Månad
3.000:-
max två systemadministratörer och max 100 anställda
Obegränsad E-post support
Rollhantering t.ex fältpersonal, arbetsledning m.fl
Systemunderhåll & Driftövervakning 24/7/365
Integration: SMS-avisering
Integration: Kartor (Google Maps & Here.com)
Integration: Stockholms Stads Paragå
Large
Månad
5.000:-
Vårt populäraste
max tre systemadministratörer och max 200 anställda
Obegränsad E-post support
Rollhantering t.ex fältpersonal, arbetsledning m.fl
Avancerad behörighetsstruktur på individ och organisationsnivå
Egen namnsättning av menyer
Systemunderhåll & Driftövervakning 24/7/365
Integration: SMS-avisering
Integration: Kartor (Google Maps & Here.com)
Integration: Stockholms Stads Paragå
Integration: Lön
Enterprise
Månad och land
Kontakta oss
För multinationella företag
tre eller flera systemadministratörer och obegränsat anställda. Språkstöd, idag har stödjer vi fler än tio språk.
Obegränsad E-post support
Rollhantering t.ex fältpersonal, arbetsledning m.fl
Avancerad behörighetsstruktur på individ och organisationsnivå
Systemunderhåll & Driftövervakning 24/7/365
Integration: Kartor (Google Maps & Here.com)
Integration: Stockholms Stads Paragå