Priser

Schema & Tid
Fasta scheman som du enkelt kan bemanna!
Håll koll! 80% av bolagets kostnader är personalrelaterade.
Bemanning (rullande och individuella scheman)
Frånvarohantering
Arbetstidsattestering
Kontakta sälj
Kundplanering
När excel inte räcker till
Kundplanering när den är som bäst!
Daglig planering med beläggningsgrad
Grundorderplanering
Historiska data
Pausade kunder
Kundscheman för utskrift
Omsorgsdagbok
Uppdragsrapporter
Individuella rapporter efter egna önskemål
Kontakta sälj
Kommunikation
Smart kommunikation på ett ställe
Avista gör din mobil extra smart!
Kund & anhörigas kontaktuppgifter direkt i mobilen
Medarbetare i tjänst - Var är dom nu och vilket telefonnr har hen?
Avista meddelande - meddela all personal vi inloggningsmedddelande
Nyckellogg
Avisering - när något avviker från planeringen (SMS/Epost)
Kundundersökningar (epost)
Kontakta sälj
Integration
Ett program för de flesta processer
Paragå-integration - mest populär
Stockholms Stads Paragå
SMS - aviseringar
Epost - aviseringar
Kontakta sälj