Priser – Städ & FM

Paketering för fältpersonal som gör allt via avista appen
Välj valfri paketering eller allt för 150kr/medarbetare och månad!

 

Kommunikation
per anv. & mån.
fr 19:-
Teamwork!
Priserna gäller från +50 användare
Kollegor i tjänst - var är kompisarna?
Kundtjänst - kontaktbok
Chat
Aviseringar
Kundinloggning
Kontakta sälj
Närvaro
per anv. & mån.
fr 39:-
Perfekt när kunden ställer krav på närvaro!
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj
Kvalitet & Egenkontroll
per anv. & mån.
fr 59:-
Kvaliteten blir kunskapsbärare!
Priserna gäller från +50 användare
Flexibla checklistor med noteringar & foto
Felanmälan och avvikelsehantering
Egenkontroll - Insta 800
Egenkontrol -Hygienkvalitet
Egenkontroll- valfri betygskala
Aviseringar när kontrollen är utförd
Rapporter & Statistik
Kontakta sälj
Order & Kvittens
per anv. & mån.
fr 79:-
När det är viktigt med kvittens på uppdraget
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj

 

Paketering för arbetsledare som planerar jobben på webben och gör kvalitetsuppföljningar i avista appen

Välj tre valfria paketeringar och få det fjärde på köpet!

 

Närvaro & Bemanning
per arbetsledare & månad
200:-
Är personalen är på plats?
Säkerställ närvaron med GPS, ServiceID (NFC) eller QR-kod
Tidkort för lön
Rullande scheman, Scheman över dygnsbrytning
Individuella scheman
Frånvarohantering
Kontakta sälj
Order- & kundplanering
per arbetsledare & månad
200:-
När excel inte räcker till
Kontakta sälj

Vid treårsavtal, så bjuder vi på 3 dagars utbildning on-site hos er!