Priser – Städ & FM

Paketering för lokalvårdare som gör allt via avista appen

 

PROVA PÅ ERBJUDANDE! 12 MÅNADER

 

  • 4.900:-för 2019
  • Närvarorapportering och Avista Metoden – Kvalitetsrapportering
  • Allt du behöver för att testa på ett städkontrakt!

 

Närvaro
per anv. & mån.
fr 39:-
Perfekt när kunden ställer krav på närvaro!
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj
Kvalitet & Egenkontroll
per anv. & mån.
fr 79:-
Kvaliteten blir kunskapsbärare!
Priserna gäller från +50 användare
Flexibla checklistor med noteringar & foto
Felanmälan och avvikelsehantering
Egenkontroll - Insta 800
Egenkontrol -Hygienkvalitet
Egenkontroll- valfri betygskala
Aviseringar när kontrollen är utförd
Rapporter & Statistik
Kontakta sälj
ArbetsOrder & Kvittens
per anv. & mån.
fr 99:-
När det är viktigt med kvittens på uppdraget
Priserna gäller från +50 användare
Kontakta sälj

 

Paketering för arbetsledare som planerar jobben på webben och gör kvalitetsuppföljningar i avista appen och följer närvaron i appen.

 

 

Arbetsledare betalar 500:-/månad för allt nedan

 

 

Närvaro & Bemanning
Är personalen är på plats?
Säkerställ närvaron med GPS, ServiceID (NFC) eller QR-kod
Tidkort för lön
Rullande scheman, Scheman över dygnsbrytning
Individuella scheman
Frånvarohantering
Kontakta sälj
Order- & kundplanering
När excel inte räcker till
Kontakta sälj

Vid treårsavtal, så bjuder vi på 3 dagars utbildning on-site hos er!