Om Avista Time

Vi tror på organisationer där resurserna i verksamheten tas tillvara på bästa möjliga sätt,
det vill säga på ett intelligent sätt. Det möjliggörs genom en god planering, rätt genomförande och snabb uppföljning.

Genom medvetenhet om vad som görs och inte görs, när det görs och hur tjänsterna genomförs kan åtgärder snabbt anpassas utifrån de behov och förutsättningar som finns. Det vill säga rätt person gör rätt sak i rätt tid.

På så sätt undviks kostsamma brandkårsutryckningar, tidskrävande extraarbeten eller missade serviceleveranser.

Avista Time, kontakta oss för mer information.

Fördelar med Avista Time

Snabbt och enkelt att komma igång

 • Behöver inga IT-konsulter
 • I drift inom 1/2-5 dagar
 • Omedelbar verksamhetsnytta

Användarvänligt

 • Lätt att lära sig och lätt att använda (minimal utbildning)
 • Driftsäkert (online och offline)

Färdiga professionella rapporter

 • Kontroll på status och resultat
 • Bransch och kundspecifika
  rapporter
Sparar tid och pengar

 • Minskad administration
 • Rätt information, i rätt tid, till rätt
  person
 • Bättre planering, serviceleverans
  och uppföljning
 • Allt i ett system när det gäller den dagliga plangeringen
 • Månadsabonnemang, d.v.s. ingen stor investering för att komma ingång
 • Integration med externa system