Landspitali

Under hösten har Landspitali på Island startat med INSTA800 och DS 2451 på fem sjukhus för att kvalitetssäkra sina städinsatser. Detta är ett mycket spännande projekt där vi på distans både gjort behovsinventering, förberedelse, planering och uppstart på distans.