Avista 5 nya version 1.11

Avista 5 nya version 1.11 lanserades 19 november

Den nya version kommer framför allt med antal förbättringar inom kvalitetsrapportering, schema och närvarohantering samt integration med andra system.

Kvalitetsrapportering

De stora nyheterna inom kvalitetsrapportering är utökad funktionalitet för Egenkontroller och att inom INSTA800 att kunna göra kontroller utan lokalregister.

Inom Egenkontroller kan nu skapas ett flertal genomsnittsvärden på olika kvalitetsparametrar samt ett genomsnitt på totalen. I rapporten för Egenkontroll visas checklistan med graf som visar kvalitetsnivå per kvalitetsparameter.

För dig som göra manuella INSTA kontroller på grund av att du inte har något lokalregister finns nu lösningen. I Avista INSTA800 kan du nu göra dina kontroller utan lokalregister. Du är igång och gör kontrollerna på under en timme.

Närvarorapportering

Närvarorapportering kan nu göras både från en gemensam tidsterminal med manuell inloggning eller med Service-ID kort eller där varje medarbetare via sin egna telefon rapporterar in sina arbetstider. Närvarorapportering kan ske med eller utan schema. Om schema finns och tidrapportering inte enligt schema behöver medarbetaren skriva en kommentar samt att avisering kan skickas till arbetsledaren.

Integration

Vill ni minska administrationen och hanteringen av löner och fakturering kan ni nu integrera med andra system. Vi har nu skapat möjligheterna att enklare integrera med Avista 5.