Avista erbjuder ett flertal varianter på att mäta städkvalitet för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet.

4 sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete

 1. Avista metoden – Med företagsanpassad kvalitetsskala
 2. Avista Servicerapport sammanställer både hårda och mjuka värden
 3. Insta 800 – Nordisk standard för bedömning av städkvalitet (SS 627801 : 2012)
 4. Dansk Hygienstandard, DS 2451-10, (Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården – Del 10: Krav på städning)

Avista metoden

Avista metoden möjliggör för städföretaget att anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina kunders varierande önskemål. Mätning kan ske på:

 • Lokaltyp (t.ex kontor, wc, korridor)
 • Kontrollpunkt exempelvis, golv, inventarier, tömning av papperskorgar påfyllning av tvål.
 • Kvalitetsnivå – mätskalan kan vara till exempel som i bilbesiktningen ( 0,1,2) eller godkänd/icke godkänd. Numerisk skala förekommer också 3-,4-,5-gradig eller i vissa speciella fall upp till 100 vilket likställs med en procentuell skala.

  Exempel på kvalitetsrapporter
  Kvalitetskontoll per rum summering Solgården
  Solgården kvalitetskontroll

Avista Servicerapport

Är en kombinerad rapport som redovisar kundens mjuka och hårda värden. Mjuka värden samlas in vi epostkampanjer och de hårda  kvalitetsnivåer bedöms och rapporteras via avistas mobila app.
Service rapporten sammanställer sedan data med både mjuka och hårda värden i en rapport per kund. Det går även att delredovisa efter kundens eller städföretagets organisation, till exempel kundens marknadsregioner eller städföretagets olika chefsnivåer (distriktschef eller liknande)

Detta kan du göra:

 • Anpassa kvalitetskontroll flexibelt utifrån lokaltyper, kvalitetspunkter, kvalitetsnivåer
 • Möjlighet att kund kan ge sitt omdöme, tex genom kundenkät
 • Skapa flervalsalternativ, t ex om behov och kundönskemål
 • Koppla foton och noteringar
 • Avisera (automatiskt) kunden via epost när kontrollen är genomförd
 • Automatisk avvikelseordrar vid underkända lokaler till ansvarig chef

Insta 800

Insta 800 är ett system för att mäta och bedöma städkvalitet. Standarden är gemensam för de nordiska länderna Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island. Standarden utgör en gemensam grund för att underlätta samarbetet mellan kunder och leverantörer. Insta 800 används av många olika organisationer som vill säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete, exempelvis: kontor, butiker, köpcentra, sjukhus, skolor, livsmedels-  läkemedelsindustrin samt transportsektorn (tåg, flyg, buss och tunnelbana). Fördelarna är många men rätt använt så blir det ett starkt ledningssystem.

Insta 800 används på flera olika sätt

 • kontroll av uppmätt städkvalitet
 • utvärdering av nedsmutsning och återsmutsning
 • Underlag för kravställning för att beställa eller erbjuda städtjänster
 • mäta uppnådd kvalitetsnivå i förhållande till avtalad och utförd städinsats
 • bedöma vilken metod som är lämplig för att uppnå en given kvalitetsnivå och inom budget
Standarden beskriver förväntat resultat omedelbart efter utförd städning

Dansk Hygienstandard

Dansk Hygienstandard är främst avsedd för yrkesverksamma som arbetar med infektionskontroll inom vården. Standarden beskriver krav på rengöring för att förebygga infektioner och bygger på vetenskaplig evidens eller erfarenheter från specialister inom städ och infektionsförebyggande åtgärder inom sjukvården. Den omfattar principer för städning och kvalitetskontroller och vänder sig till vårdsektorn, exempelvis

 • Sjukhus, vårdhem, patienthotell. tandläkarmottagning och vårdcentraler