Webenkät

You are here:
< Tillbaka

Gå till Kontakter -> Webbenkätsuppföljning i menyn

Översikt

Välj tidsperiod, Aktuell månad är standardvalet.

Ladda ner med molnet-knappen

Du får då upp en tabell med de enkäter som finns för tidsperioden.

De kan ha status Ny, Publicerad, Startad och Avslutad.

Lägg till enkät

Fält att fylla i:

 • Enkätnamn: Ange namn på enkät
 • Aviseringsmall: Ange aviseringsmall för enkät
 • Återkopplingsmall: Ange aviseringsmall för återkoppling
 • Kundorganisation: Välj Kundorganisation
 • Egen organisation: Välj egen organisation
 • Stad: (Ej använt f.n.)
 • Mottagare: Välj mottagarroller
 • Startdatum: Ange startdatum
 • Slutdatum: Ange slutdatum eller Antal giltiga dagar
 • Antal giltiga dagar: Ange antal giltiga dagar om ej Slutdatum angetts. Antal giltiga dagar räknas i antal kalenderdagar.

Påminnelser

Ange antal dagar till första och eventuellt andra påminnelsen, samt vilka aviseringsmallar som ska användas.

Knappar:

 • Visa mottagare: Visar vilka mottagare det blir med nuvarande inställningar. Om mottagare läggs till eller tas bort före utskicket så påverkar det vilka som får utskicket.
 • Stäng: Stäng om du inte vill spara eller publicera enkäten.
 • Spara eller Publicera enkäten

Ändra/Visa enkät

Så länge enkäten har status Ny så kan allt ändras.

Ta bort enkät

Det går för närvarande inte att ta bort en enkät

 

Uppföljningsrapporter

Ladda ner med molnet-knappen

Du får då upp en tabell med de enkäter som finns för tidsperioden.

Markera någon som är Startad eller Avslutad.

Klicka på Välj rapport och välj från rullgardinsmenyn.