Webbuppdatering 20 juni 2019

You are here:
< Tillbaka

Webbuppdatering 20 juni 2019

Formatering av aviseringsmeddelanden

Med en ny komponent för design av aviseringsmeddelanden kan texten formateras på ett mer mångsidigt sätt

 • Fetstil
 • Kursiv
 • Understrykning
 • Bakgrundsfärger på text
 • Färgad text
 • Vänsterställd, högerställd. centrerad eller justerad text
 • Numrerad lista
 • Punktlista

T ex

Bakgrundsfärger i rapporter

Rapporten Grund för fakturering har sedan tidigare bakgrundsfärger för att underlätta orienteringen i rapporten. Nu kommer även rapporterna Debiteringsgrad och Uppdrag att ha det.

Rapporten Debiteringsgrad

 • Vitt: Tid och användare
 • Ljusgrönt: Rapporterad kundtid, rapporterad arbetstid
 • Grått: Rapporterad intern tid
 • Mörkgrönt: Debiteringsgrad

För att det ska fungera första gången krävs att alla kolumner är valda och att sidan uppdateras. Därefter kan man om man vill ändra kolumnuppsättningen.

Uppdragsrapporten

För att göra det lättare att orientera sig bland kolumnerna har vi infört bakgrundsfärger som stöd.

 • Vitt: Tid och status, kund, order och kontrakt
 • Gult: Planering
 • Grönt: Utförande
 • Grått: Teknisk information

Exempel:

För att det ska fungera första gången krävs att alla kolumner är valda och att sidan uppdateras. Därefter kan man om man vill ändra kolumnuppsättningen.

Enkel redigering direkt i rapporten

Uppdragsrapporten

Genom att dubbelklicka på Uppdragsstart eller Uppdragsslut kan du redigera värdena med en minuts noggrannhet.

Även aktiviteter går att ändra på ett lika enkelt sätt, genom att dubbelklicka i fältet för Aktiviteter

Ny grundorderplan

För att göra det lättare att planera så har Grundorderplanen omarbetats och kompletterats med flera nya smarta funktioner.

Se separat guide

Ny Grundorderplan

Ändra planerade uppdrag

När man behöver flytta många uppdrag till en annan dag, till ett annat schema eller ändra egenskaper så kan det vara tidsödande att göra det via Daglig planering. Med denna nya funktion i rapporten Uppdrag kan det lätt göras. Markera uppdrag och klicka på knappen Ändra planerade uppdrag.

Se särskild guide

Ändra planerade uppdrag

Öppna länkad kontaktinformation

I kontaktboken finns möjlighet att öppna länkad kontaktinformation, så att det lättare går att ändra informationen där den är skapad.

Se särskild guide

Öppna länkad kontaktinformation

Logga in som en annan användare

Det är nu möjligt för den med särskild behörighet att i webbgränssnittet logga in som en annan användare, dels med webbkontots behörigheter och dels mobila appens behörigheter. Detta för att enkelt kunna se vad användaren ser.

Se särskild guide

Logga in som en annan användare