Webbuppdatering 20 dec 2018

You are here:
< Tillbaka

Webbuppdatering 20 dec 2018

Användare

I tabellen över Användare har några kolumner tillkommit för att ge överskådlig information.

Individuell arbetstid

En kolumn med kryssrutor markerar om användaren har individuellt arbetspass eller inte. Det gör det lättare att se vilka som har eller saknar individuella arbetspass.

Kontaktinformation

Tre kolumner med Namn, Epostadress och Telefonnummer till Huvudkontakt för respektive användare,

Frånvaro

Borttag av felaktiga eller ångrade perioder

Det är nu möjligt att inte bara inaktivera en frånvaroperiod, utan även att ta bort den efter att den först inaktiverats. På så vis behöver inte felaktiga eller ångrade registreringar ligga kvar och vara i vägen för nya frånvaroperioder.

Bekräftelse av arbetspass

Formuläret för bekräftelse av arbetspass har nu vidareutvecklats.

Se guide

Bekräfta arbetspass

Aviseringar

Lättare åtkomst till dynamiska mottagare

Dynamiska mottagare är nu lagda före statiska mottagare i listan över möjliga mottagare när man kopplar aviseringsmeddelanden till händelser.

Dynamiska mottagare används oftare än statiska, medan statiska kan vara många fler.

Daglig planering

Bättre placering av leveransinformation

När muspekaren förs över en leverans så visas information upp till höger istället för direkt över leveransen. Muspekaren visar vilken leverans på linjen som informationen gäller.
På så vis blir det lättare att se de kringliggande leveranserna. Det är särskilt viktigt vid dubbelbemanning inom hemtjänsten som annars kan vara svår att se.

 

Kunder

Utökad kontaktinformation

En kolumn med information om Huvudkontakternas epostadress har lagts till i tabellen, för att komplettera befintlig information.

Import av kundkontakter

Det är nu möjligt att importera kundkontakter från en fil. Kontakternas Namn, Epost och Telefonnummer kopplas till befintliga kunder.

Se mer på nedanstående länk

Importera kundkontakter

Guider

Guider finns som tidigare på svenska under Hjälp/Support.

Engelska

Om man väljer något annat språk än svenska så finns nu guider på egenska under motsvarande meny. De kommer alltefter bli fler än vad de är idag.