v1.19 Webbuppdatering

You are here:
< Tillbaka

Planerad uppdatering 2019-02-27

Utskrifter

Förbättrade och mer enhetliga utskrifter.

Skriv ut arbetstider

Gå till Användare -> Alla användare i menyn

Klicka på knappen Skriv ut arbetstider (Har en skrivarsymbol )

I det formulär du får upp kan du välja en medarbetare eller de medarbetare som går på ett visst schema.

Du kan också välja vilka veckodagar som ska tas med, startdatum och antal veckor.

Exempel  på utskrift

Skriv ut veckoplan

Gå till Planering -> Veckoplan i menyn

Välj vecka, välj Schemarad eller Utförare och klicka på knappen Utskrift

I det formulär du får upp kan du välja vad utskriften ska innehålla.

För schemarad ser det ut så här

Exempel på utskrift

I alla exempel är namn och insatser påhittade

Skriv ut från Daglig planering

Gå  till Planering -> Daglig planering i menyn

Välj dag och klicka på Skrivarknappen längst ner till höger

Du får då upp detta formulär. Välj vad du vill se och skriv ut

Exempel på utskrift. Det finns en sidobrytning mellan varje schemarad.

Aviseringar

Aviseringar via email

Aviseringarna får nu ett mer standardiserat utseende med text direkt i emailet och inte bara i PDF-bilagan.

Information ges också om ansvarig avsändare samt kontaktinformation för eventuell avregistrering.

Rapporten Aviseringsuppföljning

Gå till Rapporter -> Aviseringsuppföljning i menyn

Aviseringens status såsom Sänt, Mottaget och Öppnat visas nu tillsammans med tidsstämpel för förändringen.