Visa eller ändra order

You are here:
< Tillbaka

Visa eller ändra order

En order kan öppnas från Planering → Daglig planering och från Kunder → Alla kunder.

Från Daglig planering

Klicka på orderleveransen och välj Ändra order.

Från Kunder

Markera kund eller kunds kontrakt, välj sedan Orderlista i menyn.

OBS! Om en inaktiv order har pågående leveranser så syns den i listan bland aktiva ordrar 

Markera aktuell order i listan och Ändra order i menyn.

Förutom att ändra eller visa tidigare ifyllda uppgifter så kan du här pausa ordern och även lägga till aviseringar för de olika leveranserna.