Planering med Veckoplan

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Här visas uppdrag och restid vertikalt för valt skiftschema eller användare, med en tidsaxel som kan delas in i 10, 20 eller 30 minuter.

Restiden kan visas eller döljas. Restiden visas i grönt om den är inom beräknad tid för valt resesätt i skiftschemat, och i rött om restiden är utanför beräknad tid för valt resesätt i skiftschemat.

Växla mellan veckor

Innevarande vecka visas som standard. Stega framåt eller bakåt med < och >.

Visa utförare/Visa scheman

Du kan växla mellan att visa utförare eller schema. Schema är standard. Texten visar vad som är valt.

Klicka på omkopplaren eller texten för att växla.

Välj schema och rad

Välj schema och rad i rullgardinsmeny.

 

 

Välj utförare

Välj namn i rullgardinsmeny.

Välj tidsintervall

Välj mellan 10, 20 30 minuter eller 1 timmes intervall. Intervallet visas till vänster i vyn.

Arbetstid enligt schema

Grå bakgrund i kolumn visar arbetstid wnligt schema.

Besök och Restid

Blå rutor visar planerade Besök/Uppdrag.

Röda och gröna rutor visar beräknad restid med symbol för sätt att resa. Kan döljas med omkopplare.

 

 

 

 

 

 

Visa eller dölj restid

Du kan växla mellan att visa restid eller dölja restid. Texten visar vad som är valt.

Klicka på omkopplaren eller texten för att växla.

Beräkning av restid

Beräknad restid förutsätter att adresserna har rätt koordinater. Beräkningen bygger på vissa antaganden om hastighet och framkomlighet.

Uppdragstext

I en rullgardinsmeny längst upp till höger kan du välja innehållet på uppdragstexten