Transaktionslog

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Med hjälp av transaktionsloggen kan du se vem som gjort vad och när vissa förändringar av data har skett. Det är inte en fullständig bild av vad som skett, men det mesta av betydelse finns loggat.

Välj Rapporter -> Transaktionslogg för att komma till rapporten.

 

Välj tidsperiod

Som standard är en vecka bakåt i tiden vald när man startar denna funktion. Men du kan välja en ny tidsperiod för de transaktioner som du vill se. Klicka på kalenderikonen vid datum och tid och du kan välja ny start och stop för rapporten.

Klicka sedan på Hämta för att hämta transaktionerna till rapportvyn.

 

Filtrering av data

Som i alla rapporter kan du filtrera på framsäkt data genom att skriva något i det vita fältet under någon kolumnrubrik. Detta något kan t ex vara en användares namnm, eller namnet på en funktion.

Framsökt data

Affärsobjekt

Bland affärsobjekt märks bland annat:

Man kan lite grovt säga att dessa affärsobjekt motsvaras av menyval.

ID

Ett internt nummer som de flesta inte behöver bry sig om vad det är. ID kan vara behjälpligt vid felsökning.

Namn

Namn i denna kolumn kan vara namnet på en användare som berörts av en förändring.

Användare

I denna kolumn anges vilken användare som har gjort transaktionen, inte den som eventuellt berörs av den.

Fält

Namnet på det fält där det har skett ett tillägg, borttag eller en förändring. Finns inget värde här så är det en annan typ av transaktion som har skett.

Funktion

Här anges om det skett ett tillägg, en uppdatering eller borttag.

Före förändring

I denna kolumn visas vilket värde ett fält hade före förändring.

Efter förändring

I denna kolumn visas vilket värde ett fält hade efter förändring.