Tillåt inte start av framtida leveranser

You are here:
< Tillbaka

Det finns möjlighet att förhindra att en medarbetare i mobilen startar en order som är planerad för framtiden.

 

Lägg till tjänsten

Tillåt inte att starta framtida leveranser (Disallow to start future deliveries)

i den roll som medarbetaren har.

Medarbetaren kan med den tjänsten aktiverad inte stega framåt eller bakåt i tiden, utan kan bara starta dagens leveranser.

 

Kontakta Avista support om tjänsten inte finns tillgänglig för dig som administratör. Då behöver tjänsten läggas till de tjänster ni som abonnent har tillgång till.