Tidbanken

You are here:
< Tillbaka

Bekräftelse av arbetspass

Gå till Användare -> Arbetspassuppföljning

Markera användaren och klicka på Bekräfta -knappen. Tidsbankens balans visas i övre högra hörnet av formuläret för arbetspassbekräftelsen. Användarens tidssaldo för bank läggs till i “Verifieringsformulär för arbetsskift”.

Popup-fönster för tidbanken visas vid bekräftelse av arbetspass

Ett popup-fprmulär för tidsbank öppnas automatiskt när administratören klickar på “Godkänn” -knappen i “Arbetsförskjutningsformulär”.

Det forutsätter att npågra timmar finnas registrerade. Popup-formuläret visar nuvarande balans och alla transaktioner under nuvarande och föregående år. Justering till en användares tidsbanksaldo görs genom att lägga till en ny transaktion med positivt eller negativt värde. Kommentar kan ges.

Daglig planering

Användarnas Tidbanksbalanser visas i kolumnen Arbetstider när man valt Tillgänglig personal..

Klicka på kolumnens fält för den medarbetare du vill se information om, så kommer en popup upp med information om arbetstider och tidsbank när uppgift finns om det.

Tidbanksöversikt

Gå till Användare -> Tidbanksöversikt i menyn.

Här kan man se tidbankssaldo för respektive medarbetare.

Klicka på Detaljer för att se vilka förändringar av tidbanken som finns registrerade.

Där är det även möjligt lägga till opch ta bort.

Inställningar

Gå till Inställningar -> Tidbanksinställningar

Ett popup-formulär för inställningar av tidsbanken kommer då fram.

Tidbank Max+ – Maximalt tillåtna överskottstimmar

Tidbank Max- – Maximalt tillåtna underskottstimmar

Tidbank Behållning + % – När max+ nås eller överskrids sker en tömning automatiskt nästa gång en export görs till lönesystemet. Denna parameter berättar hur mycket i procent av de Max + timmar som ska sparas i Time Bank. 0 betyder att Time Bank ska sättas till noll. 100 betyder att Time Bank bör sättas lika med Max +. 20 betyder att 20% av Max + ska behållas. Resten sänds till lönesystemet vid nästa export.

Tidbank Behållning -% – När max- nås eller överskrids, sker en tömning automatiskt. Denna kolumn berättar hur mycket i procent av de Max-timmar som ska sparas i tidsbanken. 0 betyder att balans ska ställas till noll. 100 betyder att balans ska ställas lika med Max-. 20 betyder att 20% av Max- ska behållas. Resten sänds till lönesystemet vid nästa export.

Saldo för tidbanken finns under

  • Användare -> Tidbanksuppföljning
  • Användare -> Arbetspassuppföljning
  • Planering -> Dagliglig planering