Team

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj Inställningar → Team för att komma till denna funktion. Du kommer då till en tabell. Den visar befintliga team, om det finns några.

Team används bland annat för att lättare filtrera medarbetare i rapporter.

Tabell

Team tillhör en organisation men har inte påverkan av vilka behörigheter man har utöver organisation och roll.

Namn, organisation och begränsningar

I denna vy kan man direkt i fälten ändra namn på team, vilken organisationsenhet de ligger under samt om dess medarbetare ska kunna vara del av flera team. Deras giltighetstid kan också ändras här om det inte ska vara Pågående (tills vidare), som är standard.

Nytt team

Klicka på knappen Nytt team i knappraden.

Ange namn på teamet, välj den organisationsenhet som teamet ska ligga under och om dess medarbetare ska kunna vara del av flera team.

Giltighetstid kan också sättas här om det inte ska vara Pågående (tills vidare), som är standard.

Klicka på Spara

Koppla användare

Markera ett team i listan över team. Klicka sedan på knappen Koppla användare.

Du får då upp en lista med användare. Markera de som ska ingå i teamet. Avmarkera om nödvändigt de som inte ska ingå i teamet.

Några kan ha gråtonade kryssrutor och kan inte läggas till teamet. Det beror på att de redan tillhör ett team där flera team inte tillåts.

Välj sedan Spara för att spara.

Ta bort team

Om teamet inte har några medlemmar så kan det tas bort, i annat fall måste användarkopplingarna tas bort först.

Markera ett team i listan över team. Klicka sedan på knappen Ta bort team i menyn. Knappen är endast klickbar om teamet saknar medlemmar.

Bekräfta borttagningen.

Användarformuläret

Under Användare -> Alla Användare

I formuläret för användare finns en flik Team, där information finns om användaren tillhör något Team.