Ta bort skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Ta bort skiftschema

Gå till Planering → Skiftscheman.

Markera schemat du vill ta bort och klicka på Ta bort schema i menyn. Bekräfta eller Ångra ditt val i pop-up rutan som dyker upp.

Du kan också inaktivera ett schema genom att klicka på Inaktivera schema. Schemat blir då passivt, men kommer finnas kvar om du skulle vilja titta på det vid ett senare tillfälle. Detta görs då genom att bocka i rutan Inaktiva skiftscheman i menyn.

Ett popup fönster frågar dig om du är säker, då du inte kan aktivera schemat med dess kopplingar. Dagens datum föreslås som inaktiveringsdatum, men det kan du ändra genom att klicka på kalendersymbolen i det nedre högra hörnet och välja ett annat datum.

Om du inte kan radera eller inaktivera ett schema beror det på aktiva kopplingar till antingen medarbetare eller orderuppdrag. Ta bort dessa genom att följa instruktionen nedan.

Aktiva medarbetarkopplingar
Om ett schema är bemannat så måste kopplingen till medarbetare först tas bort. Välj Personal i menyn.

Markera Inplanerad personal och filtrera på schemanamnet, så ser du vilka som är kopplade till schemat, även om det inte är för denna vecka.

Dra sedan varje medarbetare från valt schema till området för valbara medarbetare. Sätt datum för när inaktivering ska börja och välj Rensa för slutdatum så att det blir tillsvidare och spara. Bläddra om så behövs framåt någon eller några veckor enligt slutdatum för kopplade medarbetare för att kunna dra fler från schemat.

Spara hela vyn när alla medarbetare är frånkopplade och välj Stäng.

Aktiva orderuppdragskopplingar

Om ett schema är kopplat till orderuppdrag måste denna koppling tas bort innan schemat kan tas bort.

Välj Rapporter → Uppdragsuppföljning. Välj lämplig tidsperiod och filtrera på de med status Pågående. Filtrera även på schemanamnet för att hitta möjliga kopplade order till schemat. Notera vilka kunder som orderuppdragen tillhör.

Gå till Kunder → Alla kunder i toppmenyn. Markera en kund och välj Orderlista i menyn. Markera var och en av de order som är kopplade till schemat och avsluta dessa. Eller välj Visa order i menyn för att flytta den till ett annat schema, beroende på om du vill behålla ordern eller ej. Upprepa med fler kunder och order om det behövs

Slutdatum kan nu sättas för skiftschemat i Planering → Skiftschema.

Andra guider om Skiftscheman

Ändra skiftschema