Ta bort aktivitet

You are here:
< Tillbaka

Ta bort aktivitet

Gå till InställningarAktiviteter. Välj den aktivitet du vill ta bort genom att markera rutan i vänsterkanten och tryck sedan på knappen Ta bort aktivitet.

Du ombeds att bekräfta borttagningen.

Om aktiviteten är kopplad till roller eller användare kan den inte tas bort. Då får du istället inaktivera den genoma att avsluta giltighetstiden. Markera då aktiviteten och välj Ändra aktivitet och ändra datumetTill och med för att begränsa dess giltighetstid.

Den kommer att finnas kvar men osynlig i listan över aktiviteter, och blir synlig om du markerar rutan Inaktiva aktiviteter