Summering vid utloggning

You are here:
< Tillbaka

Kräver tjänsten Visa summering vid utloggning påslagen för användarens roll, sant att mobila appen 1.19.141 eller senare är installerad.

Tjänst

Summering vid utloggning

För att se summeringen gör följande steg:

Logga ut i nedre panelen

Logga ut i mellanmenyn

Summering

Summering av planerad och oplanerad arbetstid, planerade och oplanerade order, händelser och nyckelbyten.

Logga ut slutligen genom den nedre panelen