Statistik

You are here:
< Tillbaka

Starta funktionen

Peka på Statistik i menyn…

… och därefter Aktiviteter.

Val av tidsperiod

Menyalternativ finns längst ned till vänster. Nudda på symbolen med de tre strecken.
Välj vilken tidsperiod statistiken ska baseras på. Du kan välja mellan Dag, Vecka och Månad.

Val av data
Välj mellan att presentera Antal aktiviteter som utförts, eller Summa av de värden som angetts vid aktiviteternas utförande.

Val av tabell och graf
Markera om du vill se Tabell eller Graf, eller båda.

Stäng Inställningar genom att åter nudda på symbolen med de tre strecken.

Nudda Tillbakapilen [<<] 2 gånger för att återkomma till huvudmenyn.