Standardtext

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Denna guide beskriver hur man lägger till och tar bort standardiserade kommentarer använda i rapporter.

Gå till Inställningar → Standardtext får att komma till funktionen.

Om ingen text ännu finns upplagd ser formuläret ut så här.

 

Lägg till ny text

Välj först Objekt, Aktivitet eller något annat objekt. Vad som finns tillgängligt kan variera.

Skriv sedan ditt meddelande på raden för Meddelande

Klicka på knappen Lägg till, och meddelandet kommer upp i listan.

Ta bort text

Markera det meddelande som du vill ta bort, klicka på knappen Ta bort.

Du får då en fråga om du vill ta bort meddelandet och dess kopplingar.

Svara Ja eller Nej på den frågan.

Med kopplingar avses där texten används som alternativ, t.ex. i en egen kvalitetsmetod där användaren kan välja standardkommentarer för vissa aktiviteter.

Redigera text

Du kan redigera ett befintligt meddelande. Det gör du genom att klicka i meddelandefältet och skriva in din nya text.

Avsluta funktionen

Avsluta funktionen genom att klicka på krysset i övre högra hörnet på formuläret.