Städa och registrera arbetstid med Avistas app

You are here:
< Tillbaka

Detta är en guide för dig som städar och registrerar arbetstid med Avistas app.

Peka på Avistas ikon för att starta programmet, om det inte är igång.

Peka på Närvaro

STARTA ARBETSTID

Lägg ditt kort på baksidan av telefonen, och ditt namn åker från vänster till höger.

UTFÖR DITT ARBETE

AVSLUTA ARBETSTID

Lägg ditt kort på baksidan av telefonen, och ditt namn åker från höger till vänster.

ANVÄND VIKARIEBRICKA

Om du inte har en egen id-bricka kan du använda en av dem som finns på plats.

Lägg den på baksidan av telefonen istället för din egen.

FELSÖKNING

Nätverksinställningar för Android:

Peka på Program -> Inställningar

Peka på Wi-Fi och kontrollera att nätverket Stockholm Guest är valt.