Stabsläge

You are here:
< Tillbaka

Om mobilt internet inte fungerar

Om mobilt internet inte fungerar så kan det bero på fel hos operatören eller pga att användaren har förbrukat allt mobildata i abonnemanget. Då kan inte Avista-appen läsa in t ex dagens besök.

Skärmdump

I denna nödsituation kan man som administratör skapa en lista baserad på Uppdragsrapporten. Välj kolumnerna Planerad start, Varaktighet, Kund och Uppdragsadress. Dra och släpp dem så att de kommer intill varandra, för att kunna ta en bild på dem.

En enkel snabb metod är att fotografera skärmen med mobilen och skicka bilden som SMS till användaren.

(Namn och adresser är som i övriga guider påhittade)

Export av data och utskrift

Ett annat alternativ är att exportera uppgifterna, och sedan skriva ut det excel-dokument som sparats på datorn.

Viktiga utskrifter vid driftstörningar

Kundinformation

Rapporten Avistaplatser kan sparas ner och skrivas ut med information om kunder, adresser, kontakter och nyckelnummer mm. Den informationen kan vara bra att ha offline.

(Namn och adresser är som i övriga guider påhittade)

Scheman

Kunduppdragsscheman och arbetstidsscheman för personal kan skrivas ut i förväg inför helger för att hantera eventuella driftstörningar.

Kunduppdragsschema

Gå till Kunder -> Alla kunder

Markera kund och klicka på Kunduppdrag

Veckoschema

Gå till Användare -> Alla användare. 

Markera användare och klicka på Skriv ut arbetstider.