Snabbguide för den mobila appen

You are here:
< Tillbaka

Detta är en översiktlig beskrivning. Detaljerade beskrivningar finns i separata artiklar för varje beskriven funktion.

Kundtjänst

Funktionen Kundtjänst ger möjlighet att i telefonen få relevant information om den som ringer in, och vilken kund denne är knuten till.

Klicka på något av de inkommande numren i listan. Då visas namn på kontakt och kund, samt senast gjorda besöken på den kunden.

   

Närvaro

Gör så här!

 1. När du kommer till jobbet:
  Lägg ditt Service ID-kort på baksidan av telefonen.
 2. Ditt namn flyttas från vänster sida (Frånvarande) till höger sida (Närvarande)
 3. När du går hem från jobbet. 
  Lägg ditt Service ID-kort på baksidan av telefonen.
 4. Ditt namn flyttas från höger sida av skärmen (Närvarande) till vänster sida (Frånvarande)
  OBS! Glömde du att logga ut? Lägg ditt service id kort 2 gånger på telefone. Första gången för att logga ut senaste arbetspasset och andra gången för att logga in det nya arbetspasset.
 • Funkar det inte?
  – Kolla med din arbetsledare att du har rätt behörighet
 • Kolla att telefonen är ansluten till internet

Arbetspass

Här registrerar du din arbetstid genom att nudda telefonens baksida med kundens avistaetikett.

Starta arbetstid med första kundens avistaetikett. Ditt namn flyttas från vänster till höger för att indikera att arbetstiden är påbörjad.

Avsluta arbetstid med sista kundens avistaetikett. Ditt namn flyttas från höger till vänster för att indikera att arbetstiden är avslutad.

Oplanerat uppdrag

Oplanerade uppdrag är uppdrag som inte finns planerade utan utförs när behov finns.

Starta med etikett

Nudda med kundens avistaplats-etikett om du använder NFC för att starta och sedan avsluta uppdraget.

Starta manuellt

Nudda på fältet med texten Starta manuellt för att starta uppdraget. Andra alternativ kan också vara synliga beroende på de behörigheter du har för olika funktioner.

Avistaplatserna kan vara sorterade på olika sätt, som standard är det utefter organisation. Ändra det i Inställningar om du vill.

Du ser nu en eller flera organisationsenheter som du har behörighet att arbeta för. Klicka på den enhet som Avistaplatsen finns knuten till.

Beroende på hur verksamheten är organiserad kan det finnas fler nivåer som man behöver välja för att komma till avsedd Avistaplats.

Utför arbetet

Avsluta med etikett

Avsluta antingen med etikett på samma sätt som du startade, eller avsluta manuellt.

Avsluta manuellt

Markera de utförda aktiviteterna, skriv kommentarer och ta bilder om det behövs. Klicka på Spara för att skicka iväg uppgifterna till servern.

Mina orderupopdrag

I funktionen Mina orderuppdrag visas planerade och delvis planerade uppdrag.

Här visas de som är aktuella för dagen. Du kan flytta dig fram eller tillbaka i dagarna genom att klicka på -1 dag eller +1 dag.

För att gå till ett uppdrag så klickar du på raden för detta. Nu visas information om orderuppdraget.

Informationen som visas är bl.a. ordernamn, kundnamn, adressinformation, starttid, omfattning,

typ av aktivitet, instruktion för ordern och eventuellt även instruktion för uppdraget.

Vid ordernamnet kan en eller flera symboler visas. T ex en bil, vilket indikerar att det krävs bil för att

utföra uppdraget.

Peka på knappen Bilagor om du vill se de bilagor som eventuellt är knutna till ordern. Om det är flera bilagor så får du upp en lista där du kan välja vilken bilaga du vill se. En bilaga kan ha alla format som telefonen kan visa.

Peka på knappen Vägbeskrivning om du vill veta lämplig väg till adressen från där du befinner dig. För att denna information ska visas krävs det att koordinater för adressen är lagrade i kundregistret.

Klicka på Starta för manuell start eller peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen för att

påbörja uppdraget.

Oplanerat kontrakt

Ett oplanerat kontrakt är ett uppdrag som görs för kunder med kontrakt där aktiviteterna är beställda, men inte planerade på tid. Exempel på det är åtgärd vid larm som ska göras bara om och när det behövs.

Starta

Välj kund och kontrakt manuellt, eller nudda telefonen med kundens avistaetikett för att starta.

Utför uppdraget

Avsluta

Avsluta manuellt, eller nudda telefonen med kundens avistaetikett för att avsluta.

Markera gjorda aktiviteter och nudda Spara

Medarbetare i tjänst

Du får i denna funktion upp en lista med Medarbetare som tillhör samma organisationsenhet som du, och som är inloggade i sin telefon och kanske även är aktiva med ett uppdrag.

Du kan ringa medarbetaren genom att peka på dennes namn i listan.

Det är alltid den senast tillgängliga uppgiften om kollegan under det senaste dygnet som visas.

OBS! Påbörjade eller avslutade arbetspass syns inte i Medarbetare i tjänst.

Rapporter

Under Rapporter finns några nyttiga rapporter såsom

 • Vem kommer härnäst?
 • Nyckel innehav
 • Månatlig restlista
 • Bekräfta arbetspass

Vem kommer härnäst?

Denna rapport visar vilka utförare som härnäst besöker den kund som användaren senast startade uppdrag för

Nyckelinnehav

Denna rapport visar vem som har vilka nycklar

Månatlig restlista

’Här visas vad som återstår av planerad tid jämfört med utförd tid på kunderna under månaden. Genom att klicka på en kund kan detaljinformation ges om kontrakt och ingående order.

Kundlistan kan sorteras efter mest skillnad, geografisk närhet till utföraren eller alfabetiskt.

   

Bekräfta arbetspass

Med denna rapport kan en arbetsledare enkelt se och bekräfta arbetspass.