Snabbguide för Avistas app i Hemtjänsten

You are here:
< Tillbaka

 

Youtubefilm Hur appen funkar i hemtjänsten 

 

Detta är en översiktlig beskrivning. Detaljerade beskrivningar finns i separata artiklar för varje beskriven funktion.

Arbetspass

Här registrerar du din arbetstid genom att nudda telefonens baksida mot en avistaetikett. Så här ser det ut när ett arbetspass är startat.

Starta arbetstid med första kundens avista-etikett. Ditt namn flyttas från vänster till höger för att indikera att arbetstiden är påbörjad.

Avsluta arbetstid med sista kundens avista-etikett. Ditt namn flyttas från höger till vänster för att indikera att arbetstiden är avslutad.

Kommentarer

Om Tidväljaren är på och Standardtid är satt till planerad tid: Kommentarer måste då göras efter planerad starttid och före planerad sluttid, om toleranstid är satt till 0.

Kommentar kan frivilligt ges vid andra tillfällen.

Mina orderuppdrag

I funktionen Mina orderuppdrag visas planerade och delvis planerade uppdrag.

Här visas de som är aktuella för dagen. Du kan flytta dig fram eller tillbaka i dagarna genom att klicka på -1 dag eller +1 dag.

För att gå till ett uppdrag så klickar du på raden för detta.

Nu visas information om orderuppdraget.Informationen som visas är bl.a. ordernamn, kundnamn, adressinformation, starttid, omfattning,typ av aktivitet, instruktion för ordern och eventuellt även instruktion för uppdraget. Vid ordernamnet kan en eller flera symboler visas. T ex en bil, vilket indikerar att det krävs bil för att utföra uppdraget.

Klicka på knappen Vägbeskrivning om du vill veta lämplig väg till adressen från där du befinner dig. För att denna information ska visas krävs det att koordinater för adressen är lagrade i kundregistret.

Klicka på Starta för manuell start eller peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen för att påbörja uppdraget.

Oplanerat kontrakt

Larm är ett oplanerat kontrakt är ett uppdrag som görs för kunder med kontrakt där aktiviteterna är beställda, men inte planerade på tid. Exempel på det är åtgärd vid larm som ska göras bara om och när det behövs.

Starta

Välj kund och kontrakt manuellt, eller nudda telefonen mot kundens Avistaplats-etikett för att starta.

Avsluta

Avsluta manuellt, eller nudda telefonen mot kundens Avistaplats-etikett för att avsluta.

Markera gjorda aktiviteter och nudda SPARA

Medarbetare i tjänst

Lista med Medarbetare som tillhör samma organisationsenhet som du, och som är inloggade i sin telefon och kanske även är aktiva med ett uppdrag. Även under- och överordnade organisationers medarbetare är synliga om de är inloggade.

Du kan ringa medarbetaren genom att klicka på namnet i listan.

Det är alltid den senast tillgängliga uppgiften om kollegan under det senaste dygnet som visas.

 

Ändra dagens uppdragsschema

Planera om dagens besök via mobilen.
Medarbetare kan plocka över ordrar mellan varandra.

OBS! Du kan inte skicka över ett uppdrag – Bara plocka ett uppdrag, dvs du tar ansvar för att uppdraget genomförs!

Nycklar

Inledning

I den dagliga hanteringen av registrerade nycklar plockas de ut från förvar, överförs mellan användare och lämnas in för förvar.

Plocka ut nyckel från förvar

Starta funktionen Nycklar/Händelserapportering i telefonen.

Ta nyckeln från förvaringen och nudda den med din telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos dig.

Överför nyckel mellan användare

Den mottagande parten ska starta funktionen Nycklar/Händelserapportering i telefonen.

Överlämna nyckeln så att den mottagande parten kan nudda den med sin telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos den nya innehavaren.

Lämna tillbaka nyckel till förvar

Ta nyckeln och nudda den mot telefonen som representerar ‘Nyckelskåpet’. Nyckeln är nu registrerad att den åter är i förvar.