Skapa order eller inspektion i mobilen

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Denna funktion kan användas för att i mobilen skapa en vanlig order eller en INSTA-inspektion.

Förutsättningar

Det måste finnas minst en kund med avistaplats och kontrakt. Kontraktet måste tillhöra en organisation som antingen är samma som eller underordnad utförarens organisation.

Om en INSTA-inspektion ska skapas så måste kontraktet vara kopplat till ett lokalregister. I annat fall skapas en ‘vanlig’ order.

Ordern nås sedan i den dagliga planeringen på en schemarad vald här enligt kontraktets organisationstillhörighet. Om orderskaparen är upplagd på den valda raden så ser även denne ordern i sin orderlista i mobilen.

Starta funktionen

Peka på raden Skapa order/inspektion i menyn.

Skapa en vanlig order

Börja fyll i uppgifter

Skriv in ett Ordernamn
Välj en Kund från rullgardinsmenyn.Välj Kontrakt. För att en vanlig order ska kunna skapas får kontraktet inte ha ett lokalregister kopplat till sig.Välj Schemarad från rullgardinsmenyn om det finns fler än en som du är knuten till. Är du bara kopplad till ett schema och rad så är det förvalt. Skulle det saknas kopplingar till schema så måste det läggas upp innan den här funktionen kan användas i telefonen.

Välj Avistaplats/er

Skriv en Arbetsbeskrivning till utföraren och eventuellt även en Kommentar för internt bruk.

Skrolla ner

Ange starttid, varaktighet samt Giltighet.

Starttid är som standard den tid som ordern skapas.

Varaktigheten är som standard 1h.

Giltighetstiden är från dagens datum och en vecka framåt.

Du kan ändra på en tid genom att klicka på angivna tiden.

Peka på Spara

Ordern hamnar på schemaraden du valt

Ordern finns nu i den mobila orderlistan

Skapa en INSTA inspektion

Börja fyll i uppgifter

Skriv in ett Ordernamn

Välj en Kund från rullgardinsmenyn.

Välj Kontrakt. För att en INSTA-inspektion ska kunna skapas måste kontraktet ha ett lokalregister kopplat till sig.

Välj Schemarad från rullgardinsmenyn om det finns fler än en som du är knuten till. Är du bara kopplad till ett schema och rad så är det förvalt. Skulle det saknas kopplingar till schema så måste det läggas upp innan den här funktionen kan användas i telefonen.

Välj Kvalitetsprofil

Skriv en Arbetsbeskrivning till utföraren och eventuellt även en Kommentar för internt bruk.

Skrolla ner

Ange starttid, varaktighet samt Giltighet.

Starttid är som standard den tid som ordern skapas.

Varaktigheten är som standard 1h.

Giltighetstiden är från dagens datum och en vecka framåt.

Du kan ändra på en tid genom att klicka på angivna tiden.

Peka på Spara

Ordern hamnar på schemaraden du valt

Ordern finns nu i den mobila orderlistan