Skapa aviseringsmeddelanden för Avvikelseorder

You are here:
< Tillbaka

Det finns behov av att skapa tre typer av meddelanden för Avvikelseorder som används vid

  • Avisering för rättelse
  • Avisering för avvisad
  • Avisering för ej rättat

De är av typen order och skapas på samma sätt som andra meddelanden för order.

Dessa kopplas sedan i Inställningar -> Avvikelseschemarad till organisationsenheter