Skapa aviseringsmeddelande för orderuppdrag

You are here:
< Tillbaka

Skapa meddelande for orderuppdrag

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till order som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ’%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Order.

Ange Regel för när aviseringen ska skickas

  • När leveransen startats
  • När leveransen avslutats
  • Påminnelse
  • Ej startad i tid
  • Godkänd mobilorder
  • Avvisad mobilorder

Vid påminnelser och förseningar

Exempel: Ange 30 min som 30

Ange 1h som 60

Ange om Rapporter ska bifogas som bilagor

  • Aktiviteter/Månad
  • Aktiviteter/Organisation
  • Bilder och aktiviteter

 

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri order..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.