Skapa aviseringsmeddelande för Lokalbaserad egen kvalitetsmetod

You are here:
< Tillbaka

Skapa nytt meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till aktiviteter som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ’%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Lokalbaserad EKM eller

Ange Regel för när aviseringen ska skickas

  • Vid start
  • Vid slut
  • Ej startad i tid
  • Påminnelse
  • Varje vecka
  • Varje månad
  • Fördefinierade datum

Bilagor som kan väljas som standard för Lokalbaserad kvalitetsmetoder:

Observera att vald regel påverkar vilka bilagor, om några, som kan väljas.

Vid påminnelser och förseningar

Exempel: Ange 30 min som 30

Ange 1h som 60

Händelsens startdatum och tid måste anges för veckovisa och månadsvisa aviseringar.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv den text som ska skickas vid aviseringen

Skriv in texten i fältet Meddelandetext.

Du kan infoga dynamiska värden, bl a Kundnamn, genom att skriva ett ’%’ i texten och välj från den variabellista som då visas. Variablerna byts ut mot aktuella data då aviseringen skickas till mottagaren.

Du kan markera del av texten och välja storlek och utseende på den Med FontSize respektive FontFamily..

I fältet under visas textresultat för meddelandet såsom mottagaren kommer att se den.

Välj Spara när du är klar.