Skapa aviseringsmeddelande för arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Skapa meddelande för arbetspass

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ’%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt Användares arbetspass.

Välj sedan Regel som visar vid vilken händelse meddelandet ska skickas. Alternativ som finns är:

  • Vid start
  • Vid slut
  • Ej startad i tid
  • Påminnelse
  • Varje vecka
  • Varje månad
  • Fördefinierade datum

Vid påminnelser och förseningar

Exempel: Ange 30 min som 30

Ange 1h som 60

Skriv meddelande

Skriv in ett lämpligt meddelande. Se exempel nedan.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Spara