Skapa aviseringsmeddelande för aktivitet av typen Uppdrag eller Händelse

Senast uppdaterad november 12, 2018
You are here:
  • KB Home
  • webb
  • Skapa aviseringsmeddelande för aktivitet av typen Uppdrag eller Händelse
< Tillbaka

Inledning

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande. Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till aktiviteter som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Aktiviteter. Kan även användas för Händelser.

Ange om bilagor med bilder och aktiviteter ska skickas med meddelandet vid en avisering.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Meddelande

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri aktivitet.Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.