Skapa aktiviteten Utvärdering

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Utvärdering kan bestå av flera aktiviteter, inklusive enkäter

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj aktiviteten Utvärdering

Fyll i formuläret

Döp och beskriv utvärderingen och dra sedan de undersökningar och
kontroller som ska ingå i utvärderingen från höger till vänster i formuläret.

Avsluta med att spara.

Koppla utvärderingsaktiviteten till de roller som ska kunna utföra utvärderingen.

Om man vill att utvärderingsresultat automatiskt ska aviseras exempelvis till kundansvarig så skapar man en aviseringsmall som kopplas till den aktuella utvärderingen.

Webbundersökningar

När man skapar en webbundersökning eller aktiverar en händelsestyrd undersökning så
väljer man vilket aviseringsmall som ska användas vid aviseringen.
I aviseringsmallen finns aviseringsmeddelandet formulerat och här finns uppgift om när avisering ska ske, och hur ofta om mallen kommer att användas i repetitiva webbundersökningar.

En webbundersökning skapas genom att man väljer den Aviseringsmall som ska användas för webbundersökningen och genom att definiera vilken storkund, eller vilket kundsegment, som ska ingå i undersökningen. Det går även att begränsa undersökningen till en del av organisationen.

Hur går det till att skapa en webbundersökning?
1. Börja med att välja Undersökningar i menyn Kontakter.
2. Klicka på knappen Ny webbundersökning i listan med undersökningar.
3. Välj vilka som ska vara mottagare av undersökningen
4. Spara
5. Undersökningen skickas ut när man klickar på Publicera. Fram till dess går det att
göra ändringar i undersökningen.

Uppföljning av pågående och avslutade undersökningar

Alla pågående och avslutade undersökningar visas i en tabellrapport. Rapporten visar en
rad per undersökning. Bland annat visas antalet mottagare av undersökningen, hur
många som har svarat, hur många % som har svarat och medelvärdet av givna svar.
Det går även att studera alla inkomna svar för vald undersökning och se statistik på hur
respektive fråga i enkäten har besvarats.

Var ser man detta?
Genom att välja Kontakter -> Webbenkätsuppföljning i menyn.
Markera en undersökning och klicka på Välj Rapport för att välja rapport och
för att se detaljer om den valda undersökningen.