Skapa aktiviteten Uppgift

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Uppgift

Uppgift är den vanligaste typen av aktivitet.

 • Aktivitet: Namn på aktiviteten.
 • Kortnamn: Ett alternativt kortnamn på aktiviteten.
 • Beskrivning: Valfri beskrivning.
 • Överordnad aktivitet: Välj den aktivitet som i en aktivitetshierarki är överordnad den nya aktiviteten.
 • Standardvärde Standardvärde anger vad som gäller om inget annat värde väljs.
 • Obligatorisk aktivitet: Det är nu möjligt att välja om en aktivitet ska vara obligatorisk, och då om kvantitet eller memo ska vara obligatorisk.
 • Textmeddelande: Detta alternativ gör det möjligt att ge en kommentar till aktiviteten.
 • Kan inte kombineras När detta alternativ markeras kan aktiviteten inte kombineras med andra på utförda uppdrag.
 • Video: För framtida användning.
 • Enhet: Enhet för antal, längd, yta, vikt, volym, tid och valuta.
 • Enhet måste vara vald för att följande fyra värden ska kunna anges:
 • Minsta värde: Minsta värde som kan anges.
 • Högsta värde: Högsta värde som kan anges.
 • Fast värde: Fast värde som ej kan ändras.
 • Sortering Anger i vilken ordning aktiviteten ska ha i telefonens lista över möjliga aktiviteter att utföra.
 • Foto: Anges när foton ska vara möjliga att bifoga. Maximalt tre per aktivitet.
 • När du startar ett återkommande uppdrag kan du få information om senaste utförda uppdrag med följande inställningar:
 • Senaste besök (antal): Hur många besök bakåt i tiden som ska visas i mobilen.
 • Med ‘besök’ avses orderuppdrag.
 • Ej tidigare än (dagar): Tidsgräns för hur långt bak i tiden information ska hämtas om tidigare besök i mobilen. Med ‘besök’ avses orderuppdrag.
 • Från och med: Ange första giltighetsdag för aktiviteten. Dagens datum är förvalt.
 • Till och med: Ange sista giltighetsdag för aktiviteten. Pågående är är förvalt.

Välj Spara när du är klar.