Skapa aktiviteten Lokalbaserad kvalitetsmetod

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Lokalbaserad kvalitetsmetod

 

Lägg till lokaltyper

Börja med att lägga till lokaltyper.

Dessa lokaltyper blir tillgängliga för denna metod, men inte för andra. Däremot är de tillgängliga för alla kunder och kundplatser där metoden används.

Spara

Fyll i Metodnamn

exempelvis företagsnamn följt av kvalitetsmetod

Visa lokaltyp eller kvalitetsmetod

Du kan välja att visa lokaltyper eller Visa kvalitetsmetod. Markera radioknapp för det du väljer.

Visa lokaltyper

När detta alternativ är valt kan du lägga till de aktiviteter, eller objektsgrupper som ska ingå under varje lokaltyp. Klicka på knappen Lägg till aktivitet för att lägga till ny och ange i de olika kolumnerna följande:

 • Aktivitet Namnet på en laktivitet eller objektsgrupp. Namnet måste vara unikt.
 • Vikt Viktningsvärde.
 • Textstorlek Fontstorlek visas i slutrapporten för utskrift
 • Fettext Om en aktivitet skall användas som rubrik behövs inte alternativet text, som då är lika med memo/kommentar.
 • Text Text skall vara förbockad om kommentarer skall kunna göras
 • Värde Värde ska vara förbockat om ett värde ska kunna anges.
 • Obligatorisk Obligatorisk ska vara förbockad om en text eller värde måste anges.
 • Standardvärde Är det värde som visas i mobila appen för kvalitetsparametern när värdet skall fyllas i. Förslagsvis används det mest frekventa värdet som standardvärde
 • Minimivärde Är det lägsta värdet som går att fylla i för kvalitetsparametern i mobila applikationen
 • Maximivärde Är det högsta värdet som går att fylla i för kvalitetsparametern i mobila applikationen
 • Meddelandesymbol Klicka på meddelandesymbolen för de aktiviteter som ska ha tillgång till ett urval av standardiserade meddelanden. Meddelandena i sig är definierade i funktionen Inställningar → Standardtext. Se instruktion nedan.

Exempel på hur det kan se ut

Visa kvalitetsmetod

När detta alternativ är valt expanderas listan och alla lokaltyper och deras aktiviteter/objektsgrupper.

 

Koppla fördefinierade kommentarer

Koppla fördefinierade kommentarer till de olika aktiviteterna. Längst till höger finns en symbol i form av ett kuvert. Du kan behöva scrolla i sidled för att se detta. Klicka på kuvertet för att koppla en kommentar.

De meddelanden man kan välja mellan är fördefinierade i funktionen Inställningar → Standardtext. Det kan se ut så här:

Markera de fördefinierade meddelanden som kan bli aktuella för aktiviteten i metoden.

Klicka på Spara när du valt meddelanden.

Aktiviteterna som använder dessa meddelanden har kuvert med nedstoppat brev.

Välj Värde eller värdebeskrivning i rapporter

Du kan välja att visa värden eller beskrivningar vid rapporteringen. Markera radioknapp för det du väljer.

Valet påverkar hur rapporteringen sker i mobilerna.

Värden och Värdebeskrivningar

Värderapportering anges med siffror i kolumnen Värde och värdebeskrivningsrapportering anges med beskrivande text i kolumnen Förklaring.

Fyll i de kvalitetsnivåer som skall finnas i kvalitetsmetoden.

Kommentar kan vara frivilliga eller obligatoriska.

Ange också vilket Resultat de olika nivåerna ska ge, använd alternativen i rullgardinsmenyn.

Klicka på Spara.

Spara