Skapa aktiviteten Hierarki

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Hierarki

Används för att skapa roten till en ny hierarki.

  • Aktivitet: Namn på aktiviteten.
  • Kortnamn: Ett alternativt kortnamn på aktiviteten.
  • Beskrivning: Valfri beskrivning.
  • Från och med: Ange första giltighetsdag för aktiviteten. Dagens datum är förvalt.
  • Till och med: Ange sista giltighetsdag för aktiviteten. Pågående är är förvalt.

Välj Spara när du är klar.