Skapa aktiviteten Enkät

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → Aktiviteter. Klicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj aktiviteten Enkät

Fyll i formuläret

I formuläret som öppnas designar man sin enkät

 • Sätt namn på enkät, t ex Avista kundenkät mars 2018
 • Skriv in en eller flera frågor genom att klicka på Lägg till fråga
 • Till varje fråga kan ges möjligheten att ha fritext för kommentarer. Ange då antal tillåtna tecken i kolumnen för Kommentarsstorlek.
 • Skapa eget slutmeddelande, t ex ”Tack för ditt deltagande”

Svarsalternativ

Markera fråga och klicka på Ändra svar

Du kan använda text eller ikoner, medge kommentar och möjliggöra återkoppling på respektive svarsalternativ för frågan.

Varje svar har ett värde kopplat som ligger till grund för att se ett genomsnittsvar per fråga.

Beroende på svar, kan det göras möjlighet till obligatorisk kommentar

Beroende på svar kan de även mailas direkt till ansvarig person.

Svarsalternativen kan sparas som privata för frågan, eller som publika och därmed åtkomliga som svarsalternativ för andra frågor.

Exempel 1

Exempel 2

Skapa lämplig aviseringsmall

Gå till Inställningar -> Aviseringar

Klicka på Nytt meddelande

Aviseringsmallens syfte är att lägga in den text som skall finnas i mailet

 • Namn på enkät
 • Beskrivande text, d v s syftet med enkäten
 • Länk till enkäten i meddelandet (Kan väljas genom att skriva %survey% i meddelandet
 • Lägga till egen logotyp

 

Webbenkät

Ange

 • Namn på enkät
 • Vilken aviseringsmall som skall användas
 • Vilka kunder och mottagare som skall få mailenkäten
 • Startdatum och tid när webbenkäten skall skickas
 • Hur länge webbenkäten är öppen

Möjlighet finns till 1 eller 2 st påminnelser

 

 

Rapporter

Välj Kontakter -> Webbenmkätuppfäljning 
Markera emkät och klicka på Välj Rapport

Här ser du

 • Namn på enkät
 • Period
 • Målgrupp av enkät
 • Svarsfrekvens
 • Genomsnittsvärde
 • Antal svar per fråga samt hur många svar per svarsalternativ

Här ser du

 • Namn på enkät
 • Period
 • Målgrupp av enkät
 • Vem som vill ha återkoppling
 • Vilken fråga
 • Vilket svar
 • Notering

Serviceutförarenkäter

Fältpersonal kan besvara enkäter i mobiltelefonen på samma sätt som när de rapporterar planerade eller oplanerade leveranser eller utförda inspektioner. Det går även bra att använda denna möjlighet för att testa nya enkäter.

Hur går det till?
Först måste enkät-aktiviteten vara kopplad till serviceutförarens roll. För att administratören ska kunna koppla enkäten till en order måste även administratörens roll vara kopplad till enkäten. Det är samma förfarande som för andra aktivitetstyper såsom egna kvalitetsmetoder.

En planerad orderenkät visas under Mina arbetsorder tillsammans med andra order. När enkät-aktiviteten är kopplad till serviceutförarens roll kan serviceutföraren starta och besvara enkäten på motsvarande sätt som en oplanerad leverans.