Skapa aktiviteten Enhetsbaserad kvalitetsmetod

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Enhetsbaserad kvalitetsmetod

 

Fyll i Metodnamn: exempelvis företagsnamn följt av kvalitetsmetod: Avista kvalitetsmetod

Lägg till lokaltyper och objektsgrupp

Klicka på knappen Ny aktivitet för att lägga till namn på lokaltyp och objektgrupp samt de kvalitets-parametrar som önskas. Varje aktivitet namnsätts med egna kvalitetsparametrar. Det finns möjlighet att gruppera olika kvalitetsparametrar och få genomsnittet per kvalitetsparameter. Detta förklaras nedan.

 

I nedanstående exempel har tre olika lokaltyper lagts upp; kontor, konferens och kök. För varje lokaltyp finns fyra objektgrupper i form av väggar, tak, inventarier och golv.

 • Aktivitet Här anges namnet på en lokaltyp eller objektsgrupp. Namnet måste vara unikt.
 • Vikt Viktningsvärde.
 • Sammanslagningskod Varje objektsgrupp är en grupp för kvalitetsparametrar. Fyll i text eller siffror för de kvalitetsparametrar som skall slås samman för att räkna ut ett genomsnitt vid kontrollen. Resultatet räknas ut för aktiviteter med samma sammanslagningskod.
 • Lokaltyp Här anges vilken lokaltyp om objektgruppen ska användas för
 • Textstorlek Fontstorlek visas i slutrapporten för utskrift
 • Fettext Om en aktivitet skall användas som rubrik behövs inte alternativet text, som då är lika med memo/kommentar.
 • Text Text skall vara förbockad om kommentarer skall kunna göras
 • Värde Värde ska vara förbockat om ett värde ska kunna anges.
 • Obligatorisk Obligatorisk ska vara förbockad om en text eller värde måste anges.
 • Standardvärde Är det värde som visas i mobila appen för kvalitetsparametern när värdet skall fyllas i. Förslagsvis används det mest frekventa värdet som standardvärde.
 • Minimivärde Är det lägsta värdet som går att fylla i för kvalitetsparametern i mobila applikationen
 • Maximivärde Är det högsta värdet som går att fylla i för kvalitetsparametern i mobila applikationen
 • Meddelandesymbol Klicka på meddelandesymbolen för de aktiviteter som ska ha tillgång till ett urval av standardiserade meddelanden. Meddelandena i sig är definierade i funktionen Inställningar → Standardtext. Se instruktion nedan.

Koppla fördefinierade kommentarer

Koppla fördefinierade kommentarer till de olika aktiviteterna. Längst till höger finns en symbol i form av ett kuvert. Du kan behöva scrolla i sidled för att se detta. Klicka på kuvertet för att koppla en kommentar.

De meddelanden man kan välja mellan är fördefinierade i funktionen Inställningar → Standardtext. Det kan se ut så här:

Markera de fördefinierade meddelanden som kan tänkas bli aktuella för aktiviteten i metoden.

Klicka på Spara när du valt meddelanden.

Klicka på Spara för att spara metoden.

Aktiviteterna som använder dessa meddelanden har kuvert med nedstoppat brev.

Välj Värde eller värdebeskrivning i rapporter

Du kan välja att visa värden eller beskrivningar vid rapporteringen. Markera radioknapp för det du väljer.

Valet påverkar hur rapporteringen sker i mobilerna.

Värden och Värdebeskrivningar

Värderapportering anges med siffror i kolumnen Värde och värdebeskrivningsrapportering anges med beskrivande text i kolumnen Förklaring.

Fyll i de kvalitetsnivåer som skall finnas i kvalitetsmetoden.

Kommentar kan vara frivillig eller obligatorisk.

Ange också vilket Resultat de olika nivåerna ska ge, använd alternativen i rullgardinsmenyn.

Klicka på Spara.

Spara