Skapa aktiviteten Avvikelseorder

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Avvikelsehändelser används i samband med kvalitetsinspektioner för att visa att en viss status har uppnåtts vid en mätning. Aktiviteten kan kopplas samman med en avisering.

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Avvikelseorder

Fyll i namn på avvikelseordern, och övriga uppgifter som kan vara aktuella.

Välj Spara när du är klar.