Skapa aktiviteten Avvikelse

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Avvikelse

 • Aktivitet: Namn på aktiviteten.
 • Kortnamn: Ett alternativt kortnamn på aktiviteten.
 • Beskrivning: Valfri beskrivning.
 • Överordnad aktivitet: Välj den aktivitet som i en aktivitetshierarki är överordnad den nya aktiviteten.
 • Standardvärde Standardvärde anger vad som gäller om inget annat värde väljs.
 • Textmeddelande: Detta alternativ gör det möjligt att ge en kommentar till aktiviteten.
 • Kan inte kombineras När detta alternativ markeras kan aktiviteten inte kombineras med andra på utförda uppdrag.
 • Video: För framtida användning.
 • Foto: Anges när foton ska vara möjliga att bifoga. Maximalt tre per aktivitet.
 • Från och med: Ange första giltighetsdag för aktiviteten. Dagens datum är förvalt.
 • Till och med: Ange sista giltighetsdag för aktiviteten. Pågående är är förvalt.

Välj Spara när du är klar.