Skapa aktiviteten Aktivitetsstruktur

You are here:
< Tillbaka

Inledening

Gå till Inställningar → AktiviteterKlicka sedan på knappen Ny aktivitet

Du får då upp detta nästan tomma formulär

Välj Aktivitetsstruktur

För att du ska kunna skapa Aktivitetsstruktur krävs att en särskild service har aktiverats.

Med en aktivitetsstruktur kan du skapa ett formulär, liknande en kvalitetsmetod men friare och med fler attribut.

Ett exempel:

Hur ovanstående exempel ser ut i mobilen…

…och om man öppnar Ändra Uppdrag i uppdragsrapporten