Signatur vid utförd kontroll

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Som en bekräftelse på vika som var med vid en kontroll kan de lägga in sina signaturer när en kontroll avslutas.

Förutsättningar

Tjänsten Tillåt signatur under Kunder måste vara vald för abonnenten, men ska inte kopplas till någon roll.

Inställningar på webben

Signatur kan göras möjlig eller tvingande på flera nivåer såsom organisation, kund, kontrakt eller order. Det avgör hur generellt eller specifikt order hanteras ifråga om signatur.

Organisation

Kommande funktion

Kund

Välj i rullgardinsmenyer för Kundrepresentant respektive Kundansvarig om signatur ska användas och då om den ska vara tvingande eller bara möjlig, Om det är definierat på en högre nivå som Organisation så kan valet ärvas.

Med Kundrepresentant avses kundens representant.

Med Kundansvarig avses den hos det egna utförarföretaget som är ansvarig för kunden.

Kontrakt

Välj i rullgardinsmenyer för Kundrepresentant respektive Kundansvarig om signatur ska användas och då om den ska vara tvingande eller bara möjlig, Om det är definierat på en högre nivå som Kund så kan valet ärvas.

Order

Välj i rullgardinsmenyer för Kundrepresentant respektive Kundansvarig om signatur ska användas och då om den ska vara tvingande eller bara möjlig, Om det är definierat på en högre nivå som Kontrakt så kan valet ärvas.

Användning i mobilen

I nedre panelen när det är dags att spara finns en symbol för signering som man nuddar.

Du får då upp knappar för signering för de som ska kunna signera som OK för att spara signeringen.

Om fler än en ska signera:

Peka på knapp för signering, skriv in signatur, peka på OK

Peka på nästa knapp för signering, skriv in signatur, peka på OK

Peka på OK

Om endast en ska signera så kommer man direkt till sidan för den signeringen

Rapporter på webben

I rapporten för INSTA & Hygien samt rapporten för Kvalitetsinspektioner finns två kolumner med uppgift om signatur.

Signaturerna kan ses i kolumnerna Kundrepresentant och Kundansvarig