Sänd ärende till Avistas support

You are here:
< Tillbaka

Sänd ärende till Avistas support

Gå till Hjälp -> Sänd ärende till Avistas support

Fyll i titel, meddelande och bifoga eventuella filer..

Om kontaktuppgifter finns registrerade för den inloggade användaren så är de förvalda.

I annat fall måste de fyllas i.

Klicka på Sänd