Samlingsorder

Senast uppdaterad augusti 07, 2018
You are here:
< Tillbaka

Skapa samlingsorder

Välj Kunder -> Alla kunder.

Markera aktuell kund eller kunds kontrakt och klicka på knappen Samlingsorder. Knappen är gul om samlingsorder redan finns.

Om det redan finns samlingsorder för denna kund/kontrakt visas de i en lista. Klicka på knappen Ny samlingsorder för att skapa ny samlingsorder.

Formulär för ny samlinbgsorder:

Kundens namn och namn på eventuellt kontrakt är redan ifyllt.

Obligatoriska fält:

  • Ange ett ordernamn, välj avistaplats och aktiviteter.
  • Ange varaktighet, leveransschema och rad.
  • Ange leveranstid. Varaktighet är som standard 1, men kan ändras.
  • Minst ett datum måste väljas i kalendern.
  • Fyll i övriga fält du vill ska innehålla information.

När ett datum markerats visas ytterligare en kalender som är inställd på nästa månad. Du kan bläddra’ till en annan månad om du vill, dock inte längre bak än innevarande månad. Flera datum kan väljas för samma månad, men inte i samma kalender.

Välj Spara.

De skapade engångsordrarna har samma namn med olika ordernummer.

Ändra samlingsorder

Välj Kunder -> Alla kunder.

Markera aktuell kund eller kunds kontrakt och klicka på knappen Samlingsorder. Knappen är gul om minst en samlingsorder finns.

Om det inte finns någon samlingsorder för denna kund/kontrakt så får du upp ett formulär för att skapa ny samlingsorder. Se föregående avsnitt ovan.

Om det däremot finns samlingsordrar sedan tidigare visas de i denna lista:

Markera den samlingsorder du vill ändra och klicka på knappen Ändra.

Du får upp ett formulär med de sparade uppgifterna.

Ändra vad du vill ändra och Spara.

Det blir gemensamma ändringar för ordrna som ingår i samlingsordern.

OM någon enskild order redan ändrats via orderlistan så får du möjlighet att välja om de nya gemensamma ändringarna ska gälla även den.

Välj Tillbaka när du är klar.